Lutke iz odpadne embalaže/lutka kot specifično izrazno sredstvo

Lutkarstvo je ena najstarejših oblik človekovega izražanja. Temelji na prenosu energije igralca (lutkarja) po lutki na gledalca. Lutko poznajo vse kulture, saj je zaradi svojega izvora povezana z obredi posameznih kultur.

Lutka je tista čarobna stvar, s katero se otroci spoprijateljijo v trenutku. Z njo se sproščeno pogovarjajo in ji zaupajo, s tem pa lažje premagajo marsikatero oviro, saj se za lutko otrokova osebnost skrije in se z njo poistoveti.

Ni pomembno, ali je lutka izdelana do podrobnosti. Ročno izdelan izdelek naenkrat postane posebno bitje, oživljeno z energijo lutkarja, ki na ta način verjame v čarobno preobrazbo.

Pri izdelavi lutk gre za posebno vejo likovne umetnosti – za likovno umetnino v gibanju, umeščeno v poseben prostor in čas.

Lahko je narejena iz papirja, kartona, odpadnih plastenk, papirnatih tulcev, ponošenih nogavic. Lahko je senčna, marioneta, ploska, ročna, prstna ...

Temeljni cilj delavnice je prikazati udeležencem izdelavo preprostih lutk, ki jih lahko naredijo učenci v šoli samostojno. Ob tem bodo, tako udeleženci seminarja kot tudi kasneje otroci v šoli, razvijali ročne spretnosti, se likovno izražali, prepoznavali in obdelovali različne materiale. Materiali, ki jih bodo uporabljali, so odpadni materiali iz vsakdanjega življenja: papir, karton, embalaža, tulci, tekstil, blago, volna. Spoznali bodo različna orodja in njihovo uporabo, različne tehnike poslikav, obenem pa spoznavali težave okolja in potrebno skrb zanj. Spoznali bodo, da lahko odpadnim materialom vdihnemo novo podobo, ki jim z animacijo vdihnemo tudi novo življenje.

 

Vsebina seminarja:

  • Lutka – specifično izrazno sredstvo: razgovor o lutki kot specifičnem izraznem sredstvu.
  • Lutkovne tehnike in animacija: predstavitev izdelave lutk in kako jih animiramo.
  • Ploske obrazne lutke/maske in lutke na palici: prikaz tehnike in izdelava izdelka.
  • Marionete: prikaz tehnike in izdelava izdelka.
  • Senčne lutke: prikaz tehnike in izdelava izdelka.
  • Ročne in prstne lutke: prikaz tehnike in izdelava izdelka.
  • Gibljive lutke: prikaz tehnike in izdelava izdelka.

Več informacij

Prijava na seminar

Prijava