Mojstrovine iz časopisa

Časopis kot kiparski material

Seminar Mojstrovine iz časopisa/Časopis kot kiparski material nam prikaže številne možnosti, kako s časopisnim papirjem modeliramo in ustvarjamo različne uporabne in okrasne predmete.

Poleg ustvarjalnosti prispeva seminar tudi k ekološki ozaveščenosti, vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, s tem pa pomaga pri večanju skrbi za sočloveka, varovanju zdravja, omogoča gradnjo dobrih medsebojnih odnosov in spodbuja k odgovornemu ravnanju z okoljem, naravo in odpadnimi materiali.

Skrb za okolje in predelava odpadkov se v zadnjem času v družbi kažeta kot globalna tendenca ozaveščanja ljudi, ki z ločevanjem odpadkov prispevajo k varovanju narave in okolja, v katerem živimo. Četudi se ločevanja odpadkov dokaj dosledno držimo, pa le redko pomislimo, kam gredo odpadki po tem, ko jih odvržemo v zato namenjene zabojnike.

Časopis, karton in drugi odpadni materiali so prava zakladnica možnosti, če znamo odpadni material izkoristiti, preden ga zavržemo – le malokdo se namreč zaveda, da lahko odpadni materiali, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, pomenijo izvrstno in izvirno priložnost za ustvarjalno preoblikovanje v okrasne in ponovno uporabne predmete. To je tudi eden od namenov izvajanja projekta. S projektom spreminjamo svoje obnašanje, miselnost in odnos do okolja in narave.

 

Vsebina seminarja:

  • Časopis kot kiparski material.
  • Predstavitev materialov in tehnik za likovno izražanje, plastično in prostorsko oblikovanje. Ekologija in zbiranje odpadnih materialov.
  • Izdelava 3D-črke: priprava črke iz kartona, kaširanje, sušenje, barvanje.
  • Izdelava sklede: priprava modela oz. podlage, lepljenje, sušenje, krašenje z reliefno tehniko.
  • Izdelava živali: izdelava 3D-modela živali, lepljenje in utrjevanje, sušenje, barvanje.
  • Izdelava doprsnega dela figure: izdelava figure z odpadnimi plastenkami, kartonom, časopisom. Sestavljanje, kaširanje, sušenje, barvanje s pokajočim lakom.
  • Nakit iz odpadnega kartona in časopisa: izdelava osnovnih delcev nakita iz kartona, lepljenje, dodajanje reliefa, barvanje z gobo, sestavljanje nakita.
  • Različne tehnike okraševanja površin: tiskanje, goba, šabloniranje.

Več informacij

Prijava na seminar

Prijava