Mozaiki na različne podlage

Cilj delavnice je prikazati udeležencem izdelavo mozaikov na različne podlage, ki jih lahko naredijo otroci samostojno. Ob tem bodo, tako udeleženci seminarja kot tudi kasneje otroci, razvijali ročne spretnosti, se likovno izražali, prepoznavali in obdelovali različne materiale.

Udeleženci bodo po opravljenem programu lahko izvedli delavnico v šoli in prenesli znanje na otroke.

 

Vsebina seminarja:

  • Mozaik in njegova zgodovina: predavanje o mozaiku, vrstah mozaika, umetnosti mozaika in njegova bogata zgodovina.
  • Vrste mozaika, podlage, postopek izdelave: predstavitev materialov in pripomočkov, ki jih bomo uporabili na seminarju, tehnik izdelave in zaključnih postopkov dela.
  • Mozaik na lesene podlage – izdelava slike: predstavitev materialov in pripomočkov, prikaz postopka in izdelava izdelka.
  • Mozaik na glinene podlage – izdelava mozaika na cvetlični lonček: predstavitev materialov in pripomočkov, prikaz postopka in izdelava izdelka.
  • Mozaik na kamen – v mozaik oblečeni kamni: predstavitev materialov in pripomočkov, prikaz postopka in izdelava izdelka.
  • Izdelava ogledala: predstavitev materialov in pripomočkov, prikaz postopka in izdelava izdelka iz že pripravljenih koščkov stekla.

Več informacij

Prijava na seminar

Prijava