Slovenska kulturna dediščina 1

panjske končnice, pehar, cvetje iz papirja, ljubljanska butarica

Slovenska kulturna dediščina je vedenje o načinu življenja ljudi v preteklosti in sedanjosti in sloni na prenosu znanja in izkušenj na mlade generacije. Zaradi hitrega razvoja, globalizacije in vpliva tujih kultur je pomembno, da poznamo lastno dediščino, se z njo poistovetimo ter jo kot tako ohranjamo in nadgrajujemo v sodobnem času in prostoru. Učenje o kulturni dediščini se začne v družini, nato v vrtcu in naprej na vseh ravneh šolskega izobraževanja.

Razumevanje lokalne, regionalne in nacionalne dediščine ter dediščine drugih narodov pri mladih krepi zavest o njenem pomenu za posameznika in družbo in jim odpira priložnosti, da se aktivirajo na dediščinskem področju. Najboljša pot za to sta po eni strani vzgoja in izobraževanje in po drugi uporaba novih tehnologij, ob hkratnem oživljanju tradicionalnih znanj in veščin, povezanih z različnimi vidiki dediščine.

Glavni namen programa je seznaniti udeležence s pestrostjo in raznolikostjo naše kulturne dediščine in s slovenskimi posebnostmi. Pomembno je, da jih poznamo, negujemo in prenašamo na prihodnje rodove, s čimer negujemo, spodbujamo in krepimo narodno zavest.

 

Vsebina seminarja:

  • Slovenska kulturna dediščina: povezava med preteklostjo in sedanjostjo.
  • Panjske končnice in čebelarstvo: pogovor o čebelarstvu in poslikanih panjskih končnicah kot slovenski posebnosti. Izdelava majhnega čebelnjaka s poslikanimi panjskimi končnicami.
  • Nakit halštatske kneginje ali steklene jagode Dolenjske: pogovor o najdbi, nakitu, njegovi zgodovini in materialih za izdelavo nakita v preteklosti. Prikaz tehnike izdelave, sodobnih materialov za delo in praktična izdelava izdelka.
  • Cvetje iz papirja: pogovor o tem, kako se je začela priljubljena obrt izdelave cvetja iz papirja. Prikaz tehnike izdelave, materialov za delo in izdelava več vrst cvetja.
  • Izdelava ljubljanske butarice: pogovor, kako so nastale ljubljanske butarice. Prikaz tehnike izdelave, materialov za delo in izdelava ljubljanske butarice.

Več informacij

Prijava na seminar

Prijava