Slovenska kulturna dediščina 2

drsanke, pletarstvo, kurent, dražgoški medeni kruhek

Slovenska kulturna dediščina je vedenje o načinu življenja ljudi v preteklosti in sedanjosti in sloni na prenosu znanja in izkušenj na mlade generacije. Zaradi hitrega razvoja, globalizacije in vpliva tujih kultur je pomembno, da poznamo lastno dediščino, se z njo poistovetimo ter jo kot tako ohranjamo in nadgrajujemo v sodobnem času in prostoru. Učenje o kulturni dediščini se začne v družini, nato v vrtcu in naprej na vseh ravneh šolskega izobraževanja.

Razumevanje lokalne, regionalne in nacionalne dediščine ter dediščine drugih narodov pri mladih krepi zavest o njenem pomenu za posameznika in družbo in jim odpira priložnosti, da se aktivirajo na dediščinskem področju. Najboljša pot za to sta po eni strani vzgoja in izobraževanje in po drugi uporaba novih tehnologij, ob hkratnem oživljanju tradicionalnih znanj in veščin, povezanih z različnimi vidiki dediščine.

Glavni namen programa je seznaniti udeležence s pestrostjo in raznolikostjo naše kulturne dediščine in s slovenskimi posebnostmi. Pomembno je, da jih poznamo, negujemo in prenašamo na prihodnje rodove, s čimer negujemo, spodbujamo in krepimo narodno zavest.

 

Vsebina seminarja:

  • Slovenska kulturna dediščina: povezava med preteklostjo in sedanjostjo: uvodni razgovor, v katerem z udeleženci spoznavamo, kako pomembna je za ohranjanje identitete naroda in kako pomembna je pri tem vloga učitelja v pedagoškem procesu.
  • Kurentova maska: kurent in kurentovanje kot slovenska posebnost. Izdelava maske kurenta iz krep papirja z vsemi elementi tradicionalnega pustnega lika.
  • Drsanke – slovenski tradicionalni pirhi: predstavitev drsank, značilnih vzorcev in tehnike ter izdelava drsank.
  • Pletarstvo – izdelava košare iz vrbovih vej: vrste košar in razlike med njimi. Prikaz tehnike izdelave, materialov za delo, priprava vej, ki so jih udeleženci nabrali pred seminarjem, in izdelava košare.
  • Dražgoški medeni kruhek: kaj je medeni kruhek in kako je nastal. Prikaz tehnike izdelave, materialov za delo in izdelava medenih kruhkov.

Več informacij

Prijava na seminar

Prijava