Osnove vezenja

Cilji programa:

Slovenska kulturna dediščina je vedenje o načinu življenja ljudi v preteklosti in sedanjosti in sloni na prenosu znanja in izkušenj na mlade generacije. Zaradi hitrega razvoja, globalizacije in vpliva tujih kultur je pomembno, da poznamo lastno dediščino, se z njo poistovetimo ter jo kot tako ohranjamo in nadgrajujemo v sodobnem času in prostoru. Učenje o kulturni dediščini se začne v družini, nato v vrtcu in naprej na vseh ravneh šolskega izobraževanja.

Veliki seminarji - Osnove vezenja

Razumevanje lokalne, regionalne in nacionalne dediščine ter dediščine drugih narodov pri mladih krepi zavest o njenem pomenu za posameznika in družbo in jim odpira priložnosti, da se aktivirajo na dediščinskem področju. Najboljša pot za to sta po eni strani vzgoja in izobraževanje in po drugi uporaba novih tehnologij, ob hkratnem oživljanju tradicionalnih znanj in veščin, povezanih z različnimi vidiki dediščine.

Glavni namen programa je seznaniti udeležence s pestrostjo in raznolikostjo naše kulturne dediščine in s slovenskimi posebnostmi. Pomembno je, da jih poznamo, negujemo in prenašamo na prihodnje rodove, s čimer negujemo, spodbujamo in krepimo narodno zavest.

Udeleženci bodo spoznali vezenine, njihovo uporabno vrednost in načine vezenja kot pomemben element kulturne dediščine. V praktičnem delu programa se bodo naučili osnovnih vbodov in izdelali ter z vezenjem okrasili različne izdelke. S pridobljenim znanjem bodo skupaj z otroki v vrtcih in šolah obujali kulturno dediščino ter pomagali ohraniti to lepo domačo obrt.

 

Vsebina seminarja:

  • Vezenje in slovenska kulturna dediščina: povezava med preteklostjo in sedanjostjo.
  • Tkanine in preje, prenašanje vzorca na tkanino, pribor za vezenje: prestavitev tkanin za vezenje, prej, pribora za vezenje, predstavitev postopka prenosa vzorca na blago.
  • Osnovni vbodi: prednji, stični, ploščati, zančni, stebelni, verižni, cvetlični, križni. Prikaz različnih vbodov in izdelava vajenice osnovnih vbodov.
  • Knjižno kazalo – izdelava izdelka in krašenje z vezenjem: priprava vzorca, prenos na blago, izdelava izdelka.
  • Prtiček – izdelava izdelka in krašenje z vezenjem: priprava vzorca, prenos na blago, izdelava izdelka.
  • Punčka – izdelava izdelka in krašenje z vezenjem: priprava vzorca, prenos na blago, izdelava izdelka.

Več informacij

Prijava na seminar

Prijava