Polepšajmo šolski vrt

Zakaj je pomembno, da naučimo otroke vrtnariti, in katere vrednote ponotranjijo otroci z vrtnarjenjem? Kako so odpadni materiali v pomoč vrtnarjem in kako z njihovim preoblikovanjem ustvarimo prepotrebne vrtnarske pripomočke? Na ta in še mnoga druga vprašanja odgovarja seminar Polepšajmo šolski vrt.

V času intenzivnega tehnološkega razvoja in hitrega načina življenja pozabljamo na pristno življenje z in v naravi. Nenehno smo pod stresom in čas se vrti vse hitreje. Zaradi številnih šolskih obveznosti in prostočasnih dejavnosti v popoldanskem času imajo otroci malo časa za sproščen način življenja, v veliko primerih pa tega preživijo pred računalniki in televizijo. Zato smo nemalokrat začudeni, da mnogi med njimi ne vedo, kako rasteta sadje in zelenjava, od kod se v plastenke prelije mleko.

V šolah in vrtcih nastajajo vrtovi, kjer se lahko otroci srečajo z vrtom in vrtnarjenjem. Veliko otrok živi v mestih, zaradi česar naj bi bilo vrtnarjenje nemogoče, vendar pozabljamo, da je mogoče uspešno vrtnariti tudi v loncih na terasah in balkonih.

Ne glede na to, ali imajo otroci priložnost vrtnariti v šoli, vrtcu ali na domačem vrtu, balkonu ali terasi, je pomembno, da jih spodbujamo pri nadaljnjem delu.

Otroci potrebujejo vrt, četudi je to samo velik lonec z zemljo, da kopljejo z rokami po zemlji in na sproščujoč način odkrivajo skrivnosti narave, spoznajo, kako iz cveta nastane plod in kako rasteta sadje in zelenjava, proučujejo živali, prevzamejo odgovornost za skrb in vzgojo rastlin.

Vrt in vrtnarjenje ponujata otrokom vseh starosti številne možnosti za izkustveno učenje v naravi. S tem ko opazujejo rast rastlin in pridelkov od semena do plodov, ne pridobijo le znanja o rastlinah, marveč tudi o vremenu in podnebju, pomenu prsti, vode in zraka, vlogi živali na vrtu in o življenjskih ciklih v naravi. Naučijo se odgovornosti in potrpežljivosti, saj kmalu ugotovijo, da bodo rastline preživele le, če bodo za njih dovolj vestno skrbeli.

Vrtnarjenje je za otroke dragocena izkušnja, ki jih bo obogatila na številnih življenjskih področjih.

V vrtu pa ne le vrtnarimo, temveč je vrt tudi prostor za sprostitev in likovno ustvarjalnost. Poleg rastlin in zemlje, v katero posejemo ali posadimo rastline, potrebujemo orodje, pisane cvetlične lonce, oznake za gredice, strašila, ptičje hišice in hotele za žuželke, v katerih najdejo dom številni koristni mali vrtni pomočniki. Vse te stvari lahko sicer kupimo, postane pa naš vrt, ki se za skoraj pol leta spremeni v svojevrstni bivalni prostor, še drugače privlačen, če mu vdihnemo osebno noto.

Cilj seminarja je prikazati udeležencem izdelavo izdelkov, ki jih lahko naredijo učenci v šoli samostojno. Ob tem bodo, tako udeleženci seminarja kot tudi kasneje otroci v šoli, razvijali ročne spretnosti, domišljijo, se likovno izražali, prepoznavali in obdelovali različne materiale. Materiali, ki jih bodo uporabljali, so naravni in odpadni materiali iz vsakdanjega življenja. Spoznali bodo različna orodja in njihovo uporabo, različne tehnike poslikav, obenem pa izvedeli za probleme okolja in potrebno skrb zanj. Spoznali bodo, da lahko odpadnim materialom vdihnemo novo podobo in jih na novo obudimo v življenje, s čimer bo naš šolski vrt še lepši.

 

Vsebina seminarja:

  • Vrt je učilnica življenja oz. zakaj je pomembno, da naučimo otroke vrtnariti. Vrednote, ki jih pridobi otrok z vrtnarjenjem.
  • Naravni in odpadni materiali ter njihova uporaba na vrtu: katere odpadne in naravne materiale uporabimo za izdelavo.
  • Izdelava oznak za gredice.
  • Izdelava ptičjega strašila.
  • Izdelava hotela za žuželke iz lesa in naravnih materialov: kaj so hoteli za žuželke in kakšen je njihov pomen na vrtu. Katere koristne žuželke ga potrebujejo in kako ga naredimo. Izdelava hotela za žuželke za šolski vrt.
  • Mušnice, domovanje vrtnih škratov: izdelava mušnice iz mavca.
  • Pisani cvetlični lonci: prikaz tehnik poslikave in poslikava glinenih cvetličnih koncev. Izdelava cvetličnega lončka iz plastenk.
  • Semenske bombe: kaj so semenske bombe in kako jih naredimo in negujemo v učilnici. Prikaz tehnike in izdelava semenske bombe.
  • Kokedamamali japonski vrt: kaj je kokedama in kakšna je njena zgodovina. Katere rastline so primerne za gojenje v kokedami in kako jo negujemo. Prikaz izdelave izdelka in izdelava kokedame.

Več informacij

Prijava na seminar

Prijava